Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer.Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd'i…Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi.Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?"Gömelim gel seni târîhe" desem, sığmazsın.Herc ü merc ettiğin edvâra da yetmez o kitâb…Seni ancak ebediyyetler eder istîâb."Bu, taşındır" diyerek Kâ'be'yi diksem başına;Rûhumun vahyini duysam da geçirsem taşına;Sonra gök kubbeyi alsam da, ridâ namıyle,Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan, Yedi kandilli Süreyyâ'yı uzatsam oradan;Sen bu âvîzenin altında, bürünmüş kanına,Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına,Türbedârın gibi tâ fecre kadar bekletsem;Gündüzün fecr ile âvîzeni lebriz etsem;Tüllenen mağribi, akşamları sarsam yarana…Yine bir şey yapabildim diyemem hâtıranaM.akif ERSOYAZİZ ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUMbaşın sağolsun TÜRKİYEM……